Visual Center

Visual Center är ett begrepp som beskriver placeringen av en yta ovanpå en annan yta. Förutsättningen för att det ska fungera är att ytorna är olika stora. Exempelvis om vi ska montera ett fotografi på en kartongskiva. Då vill vi att bildens placering ska kännas så harmonisk som möjligt. En felaktigt placerad bild kan kännas orolig och störande. Betraktaren får inte den visuella upplevelse som det var tänkt om presentationen av fotografiet störs av olika detaljer. Här är det viktigt att komma ihåg att även ytorna runt omkring ditt fotografi blir en viktig del av din presentation.

En annan viktig del som vi inte får glömma bort är att ”inga regler utan undantag”. Med det sagt så är det fritt att montera sina bilder precis som man själv vill. Men det är bra att känna till vilka regler som finns och när och varför man inte följer dom.

Det finns många faktorer som kan påverka betraktarens visuella uppfattning av en bild. Bilden i sig levererar en visuell känsla. Hur den är monterad och presenterad levererar också en visuell känsla. Tänk dig ett inramat fotografi som hänger snett på en vägg. Om det nu inte är syftet att fotografiet ska hänga snett så finns det stor risk att ditt budskap, presentation och betraktarens upplevelsen av fotografiet inte riktigt når fram.

Vi ska försöka förklara begreppet Visual Center (visuellt center). Visual Center är en metod att med matematik räkna ut var ett bildelement på bästa plats kan placeras i förhållande till den yta den monteras på.

Till skillnad från den geometriska mittpunkten. Där bildelementet placeras exakt i mitten är placeringen utifrån ”Visual Center” att föredra då bildelementet får en mer harmonisk placering.

Så här gör du…

FOTOGRAFIET, Den stora svarta rutan på bilden nedan får representera ditt fotografi. För enkelhetens skull säger vi att fotografiets storlek är 30×40 cm. Nu vill vi montera fotografiet på en kartongskiva som är 40×50 cm. För att hitta bildens Visuella Centrum på kartongens 40×50 yta kan man använda sig av en enkel metod.

  1. Lägg först ditt fotografi mot den övre och den vänstra kanten på monteringsytan. Som bilden visar.
  2. Avståndet som är markerat med A blir då 10 cm. Halverar vi det värdet så får vi 5 cm.
  3. Dra en tunn lodrät linje med blyerts vid 5 cm med exakt samma avstånd på hela kartongen. Se den röda lodräta linjen.
  4. Nu till avståndet som är markerat med B. Här är det också 10 cm som vi halverar och får 5 cm.
  5. Markera vid 5 cm som får utgöra en tänkt linje. Se den röda vågräta linjen.
  6. Placera en linjal från nedersta vänstra hörnet på ditt fotografi till exakt slutet av linje B. Se den röda diagonala linjen.
  7. Krysset som är markerat med C är den punkten där fotografiets nedersta högra hörn ska placeras.

Fotografiet är placerat med sitt nedersta högra hörn på den punkten där linje A och den diagonala linjen sammanfaller vid punkt C. För att du skall slippa sudda ut hela blyertslinjen kan fotografiet täcka den lodräta linjen men någon millimeter. Då behöver du bara sudda den övre och den undre tunna blyerts linjen.

Svårare än så här är det inte att hitta ”Visual Center”. Ett bra hjälpmedel när man skall montera bilder.