Visual Center

Visual Center är ett begrepp som beskriver placeringen av en yta ovanpå en annan yta. Förutsättningen för att det ska fungera är att ytorna är olika stora. Exempelvis om vi ska montera ett fotografi på en kartongskiva. Då vill vi att bildens placering ska kännas så harmonisk som möjligt. En felaktigt placerad bild kan kännas …