Tillverkningsdatum för Ilford papper

Varför sätter inte tillverkaren Ilford ut tillverkningsdatum på sina silvergelatin papper? Eller egentligen gör dom ju det… Fast i en något svårtolkad sekvens. Ilford anger tillverkningsmånad och år i en löpnummer serie. Till skillnad från bäst före angivelsen på deras filmförpackningar.

Läser man databladet för respektive fotopapper får man information om hur man på bästa sätt ska hantera fotopapperet. Från oexponerat material till färdigbehandlad fotografisk material. Det är viktigt att läsa igenom databladets information för att kunna leverera ett professionellt resultat. En del i att uppnå och slippa onödigt extraarbete är att se till så allt material inte är för gammalt. Det gäller allt från kemikalier till fotopapper och metoder för efterbehandling. Exempelvis retusch, laminering och montering. Notera att detta inte gäller konstnärligt utövande. Då utgånget fotografiskt material kan vara en tillgång i en specifik fotografisk metod. Men för att få det absolut bästa förutsättningarna, utifrån ett normalt kvalitéts perspektiv, är det nödvändigt att hålla sig inom tillverkarens rekommendationer.

Hämtat från databladet för Ilford MULTIGRADE FB WARMTONE papper

På fotopapperets kartong finns en etikett. Där finns information om storlek, mm. Batchnumret är ett 9 tecken lång siffer och bokstavs kombination. Dom två första siffrorna talar om vilken månad och vilket år den är tillverkad. Det är ett löpnummer som börjar med 1 och slutar med 99. Nummer 1 startar Januari 2013 och löper på efter årets 12 månader. Se tabell nedan.

Med hjälp av den här informationen är det lätt att komma fram till ett rimligt ”bäst före datum” för fotopapperet. Sen är det så att många fotopapper har en längre hållbarhet än vad tillverkaren anger i sina datablad. Tidsangivelsen på två år anges säkerligen för professionellt användande.

Etikett från kartong av Ilford fotopapper. Löpnummer är inringad och förstorad

Tabell över löpnumrets koppling till tillverkningsdatum

Text/bild: sebastian lindberg
Källa: photrio.com forum
Uppföljning: Ilfordphoto har inte ännu svarat på e-post ang. batch-nummer