Kodak T-Max 100 & Xtol

Jag har provat en hel del olika svart vita filmer och framkallare, under åren har jag fått en hel del olika resultat. Målet har hela tiden varit att hitta en kombination av film och framkallare som passar mig.

Bilderna här nedan är fotograferade med Kodak T-Max 100 film och framkallade med Kodak Xtol framkallare. Med den framkallaren får jag bättre detaljåtergivning och en bredare tonkurva. Filmen är exponerad efter 100 ISO och framkallad i standard koncentration 1-1 i 22°C i 6.30 minuter.

Jord och himmelsglob tillverkad av förlagshuset Blaeu, Amsterdam, Nederländerna år 1602. Film Kodak T-Max och framkallare Kodak Xtol.
Sjösala byggdes 1897 i Göteborg, då fick hon namnet Hugo. Här ligger hon vid kaj på västra sidan av Fyrisån alldeles nedanför Flustret. Film Kodak T-Max och framkallare Kodak Xtol.

1964 sjönk hon i Ångermanälven och bärgade inte fören 1977. 1984 fick hon namnet Sjösala. Efter en omfattande renovering är hon satt i passagerartrafik och trafikerar Fyrisån och Mälaren.

Dörren till växthuset. Film Kodak T-Max och framkallare Kodak Xtol.