Häljesta by

I Häljesta by finns två hällar med vackra hällristningar med flera ovanliga ristningar.

Hällristning vid Häljesta by

Ristningarna upptäcktes 1957 av Bengt-Göran Larsson. På den södra hällen finns några sällsynta ristningar.

Hällristning vid Häljesta by
På den övre delen av bilden ser man något som liknar två oxar som drar en plog som styrs av en person med ovanligt stor hand. Bilder av detta slag som plöjningscenen är mycket ovanliga och denna bild är den enda kända i Mälardalen.
Hällristningar vid Häljesta by
Ristningar av skepp uppgår till hela 125 st. Vilket inte är så konstigt då boplatser vid vattnet var vanligt på den tiden. Tuna bäcken som rinner en bara 200 meter från hällarna var på den tiden farbar för skepp som användes vid den tiden.
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by
Hällristningar vid Häljesta by