Kontrollera kontrasten

Att kontrollera kontrasten för svartvita filmer är gammalt och beprövat. Det finns flera olika metoder som ger lite olika resultat. Det tillämpas bäst när man vill få mer eller mindre detaljer i högdager och/eller lågdager. En brant tonkurva ger en högre kontrast medan en flack tonkurva ger lägre kontrast. Olika kontrast i olika filmerEn metod …