Segerstedthuset

Segerstedthuset Foto: Sebastian Lindberg

Segerstedthuset är tänkt att inrymma universitetets ledning och förvaltning. Byggnaden är belägen mellan Blåsenhus, Uppsala slott och Botaniska trädgården.